ABOUT MONGOLIA (МОНГОЛ УЛСЫН ТУХАЙ) 

Mongolia has population of 2.8 million and is located in east central Asia. It covers 1.56 million square kilometers in area and shares a 4,677 km boarder with China to the south and a 3,485 km boarder with Russia to the north.

Mongolia is famous for its wild nature, nomadic culture, hospitable people and its rich history. Mongolian history centers on Chinggis Khaan, a 13th century warrior and statesman. With the fall of the Soviet Union, Mongolia began dramatic political reforms and transferred into a democratic free market economy in the 1990’s.

North Mongolia is abundant in mineral resources and has a strong agricultural industry. Geological studies conducted on the regions surrounding the Erdenet to Moron rail alignment have found 33 different deposits including coal, lignite, feldspar, tin, zinc, gypsum, iron, silver, uranium to name a few. Agriculture is rich in providing livestock, milk, meat, leather and cashmere.

Economic Data for Mongolia released for the 2011 full year has shown:

GDP Growth in 2011:                                    17.3% (2010: 6.4%)

Average Inflation in 2011:                             11.1%

Main export market (% 2011):                      China (90%)

Government Budget:                                      In Deficit

Exports in 2011:                                              US$4.8 Bil (2010: US$2.9 Bil)

Total Foreign Investment 2011:                   US$5.3 Bil

(Source: Publicly available data, Wold Bank, China Daily.)

 

МОНГОЛ УЛСЫН ТУХАЙ

Монгол улс нь төв Азийн зүүн хэсэгт орших нийт  2.8 сая хүн ам бүхий орон юм. 1.56 сая хавтгай дөрвөлжин км нутаг дэвсгэртэй бөгөөд урдуураа 4677 км хилээр Хятад улстай, хойд хэсгээрээ  3485 км хилээр Орос улстай хиллэнэ.

Монгол улс онгон зэрлэг байгаль, нүүдэлчин соёл, зочломтгой ард түмэн болон баялаг түүхээрээ алдартай. Монголын түүхэнд 13-р зууны үеийн байлдан дагуулагч төрийн зүтгэлтэн Чингис хаан томоохон үүрэг гүйцэтгэдэг. ЗХУ задран унаснаар Монгол улсад ихээхэн өөрчлөлт шинэчлэл явагдаж 1990-ээд оноос ардчилсан чөлөөт зах зээлд шилжсэн.

Монгол улсын хойд хэсэг нь ашигт малтмалаар баялаг бөгөөд хөдөө аж ахуй хүчтэй хөгжсөн. Эрдэнэтээс Мөрөн хүртэлх төмөр замын эргэн тойрны бүс нутагт хийгдсэн геологийн судалгаагаар, цөөхөн хэдийг нэрлэвэл, чулуун нүүрс, хүрэн нүүрс, жонш, цагаан тугалга, цайр, гипс, төмөр, мөнгө, уран гэх мэтийн 33 төрлийн ашигт малтмалын ордууд илэрсэн байдаг. Хөдөө аж ахуй нь мал, сүү, мах, арьс, ноолуураар элбэг дэлбэг хангадаг.

2011 оны бүтэн жилийн Монголын эдийн засгийн өгөгдлүүдээс үзэхэд:

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт 2011 онд:             17.3%

2011 оны дундаж инфляци:                                                 11.1%

Гол экспортын зах зээл (% 2011):                                       Хятад (90%)

Засгийн газрын төсөв:                                                          дефециттэй

2011 оны экспорт:                                                                 4.8 тэрбум ам. доллар (2010 онд 2.8 тэрбум ам. доллар)

2011 оны нийт гадаадын хөрөнгө оруулалт:                   5.3 тэрбум ам. доллар

(Эх сурвалж: Олон нийтэд нээлттэй мэдээлэлүүд, Дэлхийн банк, Чайна Дэйли)